БенчМарк Груп - финансова и инвестиционна компания, основана през 2003 г.

Търговия на финансовите пазари

БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси, криптовалути и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

2021 - Награда за "Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2021 г." - трето място, от Българска фондова борса АД;

2020 - Награда за "Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2020 г." - трето място, от Българска фондова борса АД;

2019 - Награда за "Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ през 2019 г." - трето място, от Българска фондова борса АД;

2017 - БенчМарк Финанс представи за първи път в България продукта BenchMark Mastercard и новата версия на платформата Web MetaTrader 5;

2016 - "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2016 година";

2015 - БенчМарк Финанс стартира две нови версии на платформите: Web MetaTrader 4 и 5;

2014 - БенчМарк Финанс е избран за "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2014 година";

2013 - БенчМарк Финанс е избран за "Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар за 2013 година";

2012 - БенчМарк Финанс стартира платформа за търговия MetaTrader 5;

2011 - БенчМарк Финанс е избран за "Инвестиционен посредник на 2011 година";

2010 - БенчМарк Финанс стартира Web BG Trader;

2009 - БенчМарк Финанс стартира нова платформа за търговия на БФБ - BG Trader;

2009 - БенчМарк Финанс е избран за "Инвестиционен посредник на 2009 година";

2008 - БенчМарк Финанс стартира нова услуга - търговия на международните финансови пазари чрез платформата MetaTrader 4;

2007 - БенчМарк Финанс започва да предлага търговия на руските капиталови пазари;

2005 - БенчМарк Финанс става партньор на Saxo Bank A/S за България;

2004 - БенчМарк Финанс получава лиценз за инвестиционен посредник и започва да предлага търговия на българския и на международните финансови пазари;

2003 - Основаване на БенчМарк Груп;

Консултантски услуги

БенчМарк Консулт извършва широка гама консултации, в т.ч. проектно и стратегическо консултиране, разработване на социално-икономически и финансови анализи, корпоративно консултиране, бюджетиране и планиране, структуриране на инвестиционни проекти и разработване на бизнес планове. Компанията е специализирана в подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти, планове и програми, включително финансирани от фондовете на ЕС. Екипът разполага с високо квалифицирани и опитни експерти в сферата на структурирането и провеждане на процедури по публично предлагане и частно пласиране на ценни книжа, както и в подготовката и обслужването на търгови предложения. Наши клиенти са множество централни и местни органи и администрации, както и частни компании и организации.

Централни органи и администрации:

Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българска агенция за безопасност на храните и др.

Местни органи и администрации:

Административен съд Хасково, Областна администрация Русе, Областна администрация Хасково, Столична община, СО район Красно село, Лозенец, Студентски, Нови Искър, Община Варна, Община Ботевград, Община Бяла Слатина, Община Ветрино, Община Криводол, Община Ценово, Община Тетевен, Община Стамболийски, Община Котел, Община Павликени, Община Върбица и др.

Частни и други организации:

Лавена АД, Фазан АД, Меком АД, Експат Бета АДСИЦ, Фонд Имоти АДСИЦ, Тодоров АД, Ломско пиво АД, Бросс холдинг АД, Ай Ти Ди Нетуърк АД, Лизингова компания АД, Европейска банка за възстановяване и развитие, ЗОД Планета АД, Вета Фарма АД и др.